‌به وقت شام را حتما ببینید

🔹ابراهیم حاتمی کیا در فیلم #به_وقت_شام به شکل واقعی از یک سو حقانیت و شجاعت مدافعین حرم را به تصویر می‌کشد و از دیگر سو، وحشی‌گری تروریست‌های تکفیری و نقشه‌های شوم آینده آنان را نشان می‌دهد.

🔹به نظرم در این فیلم، کل داستان این است که علی (خلبان هواپیمای ایلوشین) نماد مدافعین حرم است که با گذشت از خانواده و فرزندی که قرار بود به دنیا بیاید؛ موفق می‌شود با شجاعت و درایت، نقشه شوم تروریست‌ها برای نابودی سوریه را خنثی کند (اشاره به ناکام گذاردن تروریست‌ها در رسیدن به اهداف عملیات انتحاری با هواپیمای ایلوشین در دمشق) پیام دیگر این فیلم نیز حقانیت مجاهدت مدافعین حرم است. آنجایی که علی (نماد مدافعین حرم) قبل از شهادت موفق می‌شود افراد عراقی، افغانستانی، پاکستانی، لبنانی و ایرانی را آزاد کند. این اقدام نیز اشاره به این دارد که اگر مجاهدت و شهادت مدافعین حرم نبود؛ پای داعش به سرزمین‌های مذکور می‌رسید و...

🔹تماشای این فیلم را بیش از همه، برای کسانی که هنوز در حقانیت مجاهدت مدافعین حرم تردید دارند و منتقد امنیت آفرینی پیشدستانه آنان هستند، توصیه می‌کنم.
🏴 @Afsaran.ir🔴یه وقت شام